Sprawy Rodzinne

Grupa ludzi siedząca przy biurku podpisując dokumentOferujemy usługi w zakresie prawa rodzinnego regulującego stosunki pomiędzy członkami rodziny, zarówno osobiste, jak i majątkowe a także stosunki wynikające z przysposobienia, opieki i kurateli.

Biorąc pod uwagę delikatny charakter postępowań rodzinnych do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i staramy się doprowadzić do pojednania stron, bez konieczności procesu sądowego.

Nasza kancelaria oferuje udział w postępowaniu pozaprocesowym i przedsądowym (porady prawne, udział w negocjacjach i mediacjach, sporządzanie planów wychowawczych) a także udział w postępowaniu sądowym (pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski o zabezpieczenie, ugody, środki odwoławcze).

 

Zakres naszych usług dotyczących prawa rodzinnego

Celem naszej kancelarii jest przede wszystkim osiągnięcie satysfakcjonującego dla klienta rozwiązania sprawy. Oferujemy doradztwo prawne, pomoc w skompletowaniu dokumentacji, sporządzanie pism procesowych związanych ze sprawą, wsparcie w prowadzonych między stronami negocjacjach i reprezentację przed sądami do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Oferujemy pomoc w sprawach rodzinnych o:

  • podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej i rozliczenia z tym związane
  • rozwód
  • separacje
  • alimenty
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  • władzę rodzicielską (pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie, przywrócenie)
  • kontakty z dzieckiem (przyznanie, ograniczenie, pozbawienie kontaktów, sprawy związane z naruszeniem wykonywania kontaktów)
  • o ustanowienie pieczy zastępczej
  • opiekę i kuratelę, w tym sprawy dotyczące kwestii ubezwłasnowolnienia
  • dochodzenie świadczeń socjalnych na rzecz dziecka i rodziny