Sprawy Cywilne

Osoby siedzące przy biurku z dokumentami 02Zapewniamy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego. Służymy opiniami i ekspertyzami prawnymi oraz podejmujemy się reprezentacji klientów przed różnymi instytucjami. Szczegółowo analizujemy każdy problem i staramy się go rozwiązać z jak najlepszym skutkiem w możliwie najkrótszym terminie.

Prawo cywilne obejmuje prawo rzeczowe normujące stosunki prawne związane z własnością rzeczy i prawo zobowiązaniowe regulujące formy wymiany dóbr i usług, obrót majątkowy między podmiotami prawa cywilnego. W zakres prawa cywilnego wchodzi także prawo spadkowe obejmujące regulacje dotyczące sposobów dysponowania majątkiem na wypadek śmierci, przejścia majątku po śmierci spadkodawcy na spadkobierców, statusu prawnego spadkobierców, odpowiedzialności za długi spadkowe i działu spadku.

 

Zakres naszych usług z dziedziny prawa cywilnego

Prawo cywilne to obszerna gałąź prawa, obejmująca zespół norm regulujących stosunki pomiędzy autonomicznymi podmiotami, zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi.

Nasza kancelaria przyjmuje sprawy cywilne dotyczące różnych zdarzeń faktycznych. Są to m.in.:

  • sprawy o odszkodowanie: sprawy dotyczące zdarzeń komunikacyjnych, wypadków przy pracy i innych zdarzeń.
  • sprawy spadkowe: sprawy o stwierdzenie nabycia spadków, sprawy o dział spadków, sprawy o zachowek
  • sprawy o podział majątku małżeńskiego
  • sprawy konsumenckie
  • sprawy związane z rozliczeniem umów
  • sprawy o wydanie rzeczy i naruszenie posiadania
  • sprawy o zasiedzenie nieruchomości