Sprawy karne

Kajdanki oraz młotek sędziowskiSpecjalizujemy się w prawie karnym – od porad prawnych po reprezentację czy obronę. Od lat bierzemy udział w postępowaniach w sprawach karnych powszechnych, gospodarczych, skarbowych, wykonawczych i wykroczeniowych. Występujemy przed sądem w charakterze obrońcy lub pełnomocnika. Osoby zgłaszające się do nas reprezentujemy przed sądami wszystkich instancji, na każdym etapie postępowania:

  • w postępowaniu przygotowawczym
  • przed sądem I instancji
  • w postępowaniu apelacyjnym
  • w postępowaniu kasacyjnym
  • w sprawach karnych wykonawczych

W ramach prawa karnego nasza kancelaria zajmuje się reprezentowaniem osób oskarżonych, jak i pokrzywdzonych. Oferujemy wsparcie w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Dbając o interesy swoich klientów, zapewniamy pomoc dla osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych. Zgłaszamy wnioski dowodowe, sporządzamy zażalenia, apelacje i kasacje w postępowaniu karnym. Przygotowujemy w trakcie postępowania wykonawczego wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary czy warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary.

 

Prawo karne – jak działamy?

Mogą Państwo poprosić nas o pomoc już w chwili otrzymania wezwania na Policję lub do Prokuratury. Następnie możemy towarzyszyć Państwu w sądzie, gdzie będziemy bronić Was przed oskarżeniem. Nasza praca rozpoczyna się już na etapie postępowania przygotowawczego i obejmuje uczestnictwo w czynnościach śledztwa lub dochodzenia, w tym przede wszystkim w przesłuchaniach podejrzanych, pokrzywdzonych i świadków. Oferowane przez nas usługi zawierają w sobie wszystkie czynności, które są wymagane przez prawo karne. Naszym klientom zapewniamy pełną poufność powierzonych spraw.